Cadrul și condițiile de utilizare

www.jademy.ro este site-ul oficial al Mads Capital SRL-D, denumită în continuare Jademy.

Prin accesarea prezentului site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă ca au citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Informațiile cuprinse în acest site se referă exclusiv la proiecte și inițiative ale Jademy. Site-ul este proprietatea exclusivă a Jademy.

Întregul conținut al site-ului www.jademy.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.

Acest site este deținut și întreținut de către Jademy. În lipsa altor precizari, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzand aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind materialele prezentate în acest site, aparțin Jademy.

Persoanelor care utilizează prezentul site le este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site, fara acord prealabil din partea Jademy.

Descărcarea sau copierea, prin alte metode a fotografiilor și materialelor de pe site, nu transferă către persoana care a realizat acele descărcări / copieri licență sau drepturile asupra materialelor de pe site.

Orice date transmise către acest site devin proprietatea Jademy, și pot fi utilizate de către acesta în orice scop (în limitele legii), putând fi dezvăluite de către asociație sau partenerii / colaboratorii săi cu discreție, inclusiv către orice tip de autorități competente în materie.

Utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul utilizării site-urilor web.

Jademy depune toate diligentele pentru a prezenta, în mod cât mai exact și concis, toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, Jademy nu este și nu va fi legal responsabil, în nici o circumstanță, pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.

Nu constituie oferte:

Nici una dintre informațiile prezentate în cadrul acestui site nu ar trebui interpretată ca fiind mai mult decât o invitație sau recomandare de a achiziționa unul sau mai multe dintre serviciile oferite de către Jademy. Decizia de a se angaja în vreun raport contractual concret cu Jademy aparține exclusiv utilizatorilor site-ului, reprezentanții Jademy neangâjandu-se să consilieze sau influențeze în vreun fel utilizatorii.

Deoarece informația prezentată pe acest site este cu caracter general, este posibil ca în cazuri individuale concrete, informațiile prezente pe site să fie completate cu clauze specifice, incluse în contracte concrete, ce vor fi perfectate de către părți.

Înainte de a lua orice decizie referitoare la colaborarea cu membrii Grupului de Inițiativă pentru Educație Informală, este important să contactați un reprezentant al Jademy, care vă poate explica în detaliu condițiile colaborării, punându-vă la dispoziție contracte special concepute în acest sens.

Utilizatorii care doresc achiziționarea unor servicii de învățământ alternativ dintre cele prezentate pe website-ul www.jademy.ro sunt rugate să se adreseze reprezentanților Jademy, pe unul dintre canalele de informare puse la dispoziție de către aceasta.

Responsabilități

În nicio împrejurare, membrii Jademy nu răspund pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă utilizatorilor sau oricărei alte parți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde, sau orice alte pagube sau pierderi cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

Chiar dacă au luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, membrii Jademy nu pot fi răspunzători de inexactități care pot apărea pe acest website.

Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informatiilor disponibile pe acest website. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar membrii Jademy nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. Cititorul prezentului mesaj este rugat să se asigure ca este autorizat din punct de vedere juridic a se conecta la prezentul site în țara de la care se stabilește conexiunea.

Aspecte juridice

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui website, a conținutului său sau a materialelor prezentate în el vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare a acestui website pot fi modificați oricând de către membrii Jademy, fără o notificare prealabilă. De aceea, utilizatorii sunt de acord să recitească această secțiune a website-ului cu regularitate, iar accesul dvs. repetat sau utilizarea repetată a acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

Jademy se angajează să trateze detaliile personale obținute de la utilizatori în concordanță cu legislația română în vigoare. Încercarile de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal, dă dreptul unilateral și neechivoc ca Jademy să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

Protecția datelor

Păstrarea confidenţialităţii datelor personale ale utilizatorilor site-ului nostru este foarte importantă pentru membrii Jademy, constituind şi o dovadă de apreciere a încrederii pe care utilizatorii ne-o acordă, devenind cursanții noştri. Pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor, trebuie să înregistrăm, păstrăm şi să utilizăm anumite informaţii personale despre ei. Cu toate acestea, membrii Jademy vor trata informaţiile personale pe care utilizatorii le furnizează cu maximă grijă şi respect, în concordanţă cu principiile prezentate mai sus.

Ca atare, prin utilizarea prezentului website, utilizatorii declară că au citit cele enunțate mai sus și că sunt de acord cu aceste mențiuni.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, membrii Jademy au obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii. Datele colectate sunt utilizate de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, împuternicitul operatorului, alte companii din același grup cu operatorul.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru întocmirea documentaţiei de înscriere la cursuri, eliberarea diplomelor de participare, precum şi pentru înştiinţărilor dvs. pe parcursul cursurilor şi ulterior. Refuzul dvs. determină imposibilitatea înscrierii la cursurile sau activitățile organizate de societatea noastră, precum și stergerea din evidențele noastre a tuturor datelor dumneavoastră personale.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa București, str. Padeșu nr.3 etaj 3, sector 5.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Jademy (Mads Capital SRL-D) este înregistrată la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal.

Jademy (Mads Capital SRL-D) este înregistrată la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal avand numărul de înregistrare în Registrul General 27501, număr Infochiosk 671589710054 din 18.04.2014.